രേഖകള്‍

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
പ്രളയം 2018 റീ ബില്‍ഡ് കേരള അപ്പീല്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം (പി.ഡി.എഫ്. 5 എം.ബി.) 08/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
കേരളം ഭൂ നികുതി – സർക്കുലർ (പി.ഡി.എഫ്. 3 എം.ബി.) 06/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം അകത്തേത്തറ – നടക്കാവ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പാലക്കാട് ( പി.ഡി.എഫ് 2.98 എം.ബി) 02/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ധനസഹായത്തിന്‌ അർഹരായവരുടെ പട്ടിക (പി.ഡി.എഫ്. 1.4 എം.ബി.) 16/10/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
കാലവർഷകെടുതി – 10,000 രൂപാ ആശ്വാസധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ (പി.ഡി.എഫ് 4.57 എം.ബി) 19/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
സാധനങ്ങള് നല്കിയവര്ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു (പി.ഡി.എഫ്. 125 കെ.ബി) 20/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(125 KB)
ജില്ലാ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അധികാരികൾ (പി.ഡി.എഫ്. 250 കെ.ബി) 17/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(251 KB)
കാലവർഷകെടുതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവിതരണം സംബന്ധിച്ച് (പി.ഡി.എഫ് 300 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(297 KB)
പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നാളെ (17-08-2018) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. (പി.ഡി.എഫ് 43 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(44 KB)
ജില്ലയില് ഇന്നും നാളെയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഉരുള് പൊട്ടല് മേഖലയിലുളളവര് മാറി നില്കണം(പി.ഡി.എഫ് 93 കെ.ബി) 16/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(93 KB)