Close

Shornur Municipality

Shornur, Palakkad, 679121

Email : secretaryshornur[at]gmail[dot]com
Phone : 0466224417