Close

വൈദ്യുതി

കെ എസ് ഇ ബി

ഒറ്റപ്പാലം

ഫോണ്‍ : 04662244332

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

കുത്തനൂര്‍ ഈസ്റ്റ്‌, പാലക്കാട്‌ 678721

ഫോണ്‍ : 04922288008

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

മുണ്ടൂര്‍, പാലക്കാട്‌, 678592.

ഫോണ്‍ : 0491283400

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

കൊട്ടാരം റോഡ്‌, ആലത്തൂര്‍,678541

ഫോണ്‍ : 04922222321

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

കഞ്ചികോട്, പാലക്കാട്‌, 678621

ഫോണ്‍ : 04912566232

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

വടക്കാഞ്ചേരി, കേരളo പാലക്കാട്‌,678686

ഫോണ്‍ : 04922255013

കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ്

പത്തിരിപാല, നഗരിപുരം, പാലക്കാട്‌

ഫോണ്‍ : 04912874404