Close

Shornur Municipality

Shornur,Palakkad Dt,679121

Email : secretaryshornur1[at]gmail[dot]com
Designation : Secretary,Shornur Municipality
Phone : 0466-2222427