Close

HOMESTAYS

DIAMOND HOUSE

Sri. O.N.Damodaran,
Olappamanna Mana,
Vellinezhi
Ph: 0466-2285383/2018315/009895081821
E-mail: olappamannadamodarangmail.com
www.olappamannamana.com,
Sri. K.S.Bhagawaldas,
Kandath Tharavad,
Thenkurussi
Ph: 04922-284124,9349904124
E-mail: tharavad15yahoo.com
www.tharavad.info
Smt. Anitha Mohandas Nair,
Vaishnavam, Bypass Road,
chuduvalathur
Ph: 0466-2224117, 9995393624
E-mail: vaishnavamhomestaygmail.com
www.vaishnavamhomestay.com ,
Smt. Sumathi,
W/o Rajalingam Sukumar,
Yookalimattam,
Sholayur
Ph: 09843014164
E-mail: rajalingamsukumargmail.com
Sri. K.T.Thomas,
Kizhakkekara House,
Irumpakachola Post,
Kanhirapuzha
Ph: 04924-210279, 9447778435
Sri. K.C.Rajesh,
Thiruvegapura Kalam,
Chalavara Post,
Ottapalam
Ph:0466-2289420, 9745717114

GOLD HOUSE

Sri. S.Ummer sahib,
Opp: Town Square Club,
Near Shaadi Mahal
Ph: 2504747, 9746841422
E-mail: albustanpkdgmail.com

SILVER HOUSE

Sri. Sandeep.M.A.,
V.K.C. Kalam,
Near Pothundy Dam
Ph: 9400643348